"Modern Japon Savaş Sanatı"

Aikido

Aikidoda Kültür Düzeyi

Aikido öğrenenlerde entellektüel ve kültürel düzey neden yüksektir?

Aikido kendini geliştirmek isteyen kişiler için ideal bir savaş sanatıdır.

Aikido diğer sanatlardan farklı olarak, kaba kuvvete dayanmaz ve tüm teknikler akıl mantık süzgecinden geçirilerek oluşturulmuştur. 

Aikidonun teknik çeşitliliği oldukça yüksektir. Temel olarak 150 adet ana teknik vardır ve varyasyonlarla bu sayı 6000 ‘i bulur. Dolayısıyla Aikido çalışan insanlar hayat boyu bir öğrenme süreci içerisine girer. Bu durum insanın öğrenme merakını geliştirir ve araştırmacı bir nitelik kazanmasına katkı sağlar.

Bu sebeplerden dolayı Aikido, adam dövmek veya birisine üstün gelmek için spor yapmak isteyen kişilere cazip gelmemektedir. Bu tür kişiler Aikido çalışmaya başlasa dahi kısa bir süre sonra ya bu emellerinden vazgeçmek zorunda kalmakta yada Aikido çalışmayı bırakmak zorunda kalmaktadır.

Dolayısıyla Aikido kendini geliştirmek isteyen kişiler için ideal bir savaş sanatıdır.